Намери отговор на твоите въпроси.

Накратко, за да сме сигурни, че това наистина си ти. За нас е важно да осигурим сигурна среда за твоите пари, което включва и това да знаем дали точно ти боравиш с тях. Понякога ще се интересуваме и от техния произход, както и дали си свързан с политически личности. Така спазваме и правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари, като всички други финансови институции в страната.

Следвай стъпките или гледай видеотo Как да се регистрирам в Rilla? След като инсталираш приложението, на основния екран избери бутон Регистрация.

 1. Въведи име – това може да е краткото ти име, прякора ти или каквото пожелаеш. С това име ще се обръщаме към теб.
 2. Въведи имейл – това е имейлът, който ще трябва да потвърдиш впоследствие. На него ще ти изпращаме важни документи и съобщения.
 3. Отбележи - Искаш ли да получаваш маркетингови съобщения. Можеш да се запознаеш с и да приемеш Политиката за поверителност и Общите условия. Отбележи дали не си свързан с видна политическа личност. Ако си свързан с видна политическа личност, моля НЕ отбелязвай тикчето.
 4. Ще получиш имейл за потвърждение – Отвори имейла си в телефона, кликни на линка в него и той ще те върне в приложението, за да продължиш.
 5. Въведи мобилния си телефонен номер - Ще получиш код за потвърждение - въведи го.
 6. Задай ПИН код с 6 цифри и го запомни. Въведи отново ПИН кода.
 7. Избери биометрични данни, ако искаш впоследствие да влизаш в приложението с пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Това ще замести ПИН кода и ще го използваш, само ако телефонът ти не те разпознае. Съветваме те да избереш биометрично идентифициране за твоя допълнителна сигурност. Ние не събираме, обработваме и съхраняваме биометрични данни, а само искаме твоето разрешение за активирането на тази функция.
 8. Подготви личната си карта за процеса по идентификация и избери опция Лична Карта (Identity Card).
 9. Заснеми лицевата страна на личната си карта като внимаваш да няма отблясъци и цялата информация да е четима. Потвърди с бутона, когато прецениш, че е добре заснета.
 10. Заснеми гърба на личната си карта като внимаваш да няма отблясъци и цялата инфомация да е четима. Потвърди с бутона, когато прецениш, че е добре заснета.
 11. Постави лицето си в рамката и следвай инструкциите – движи телефона по-близо и по-далеч.

Изчакай потвърждение в рамките на няколко минути, че имаме нужната информация и профилът ти може да бъде активиран.

Какво означава видна политическа личност и защо задавате този въпрос?

Видни политически личности са лица, които изпълняват някоя от следните важни обществени функции. Задаваме този въпрос, защото според Закона за мерките срещу изпиране на пари всички финансови институции трябва да знаят дали предоставят тези услуги на видни политически личности или на техни близки и свързани лица. Ето и пълният списък:

 • държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 • членове на парламенти или на други законодателни органи;
 • членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 • членове на сметна палата;
 • членове на управителни органи на централни банки;
 • посланици и управляващи дипломатически мисии;
 • висши офицери от въоръжените сили;
 • членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 • кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 • членове на управителните органи на политически партии;
 • ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Кои лица са свързани с видни политически личности?

Свързани лица с видни политически личности са:

 • съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • деца на видни политически личности и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • родители и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • брат/сестра и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с видна политическа личност на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с видни политически личности;
 • всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност.

Как да разбера дали съм свързан с видна политическа личност?

Можеш да отбележиш, че си свързан с видна политическа личност, ако има такава сред твоите най-близки роднини – родители, съпрузи (партньори), деца, братя и сестри и техните съпрузи (партньори). Ако имаш колебания, можеш да се свържеш с нас, а ние ще ти дадем разяснения. В тези случаи наши специалисти могат да се свържат с теб за допълнителна информация, а ти ще получиш обратна връзка.

Информацията дали съм видна политическа личност или съм свързан с такава личност за каква цел се предоставя?

Задаваме ти този въпрос, защото спазваме изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В тези случаи наши специалисти могат да се свържат с теб за допълнителна информация, а ти ще получиш обратна връзка.

Защо не провериш в junk/spam папката на твоята електронна поща. Ако до няколко минути нямаш имейл от нас, свържи се с екипа ни в чата или на имейл support@rilla.one.

Ще използваме имейла ти, за да ти изпращаме документи и информация, които е важно да имаш. Всички документи ще са достъпни и в приложението, но е важно да имаш някои от тях и в имейла си.

Още в процеса на регистрация ще поискаме да потвърдиш имейла си, като влезеш в пощенската си кутия и кликнеш на изпратения от нас линк.

Искаме да сме сигурни, че именно ти се регистрираш в приложението и това е сигурен канал за предоставяне на информация за теб. В процеса на регистрация ще ти изпратим SMS на този телефон. В SMS-a ще има код, който ти трябва да въведеш в приложението. Ще използваме телефона ти, когато спешно трябва да те информираме за нещо, свързано с профила ти в Rilla. Например за подозрително много опити за влизане в профила ти и др.

За да сме сигурни, че наистина ти си човекът, с когото ще общуваме и чийто средства ще управляваме, както постановяват и законовите изисквания. В други финансови институции биха ти взели личната карта, за да я преснимат чрез копирната машина. Ние искаме само да я заснемеш добре от двете й страни за целите на идентификация.

На този етап регистрация в Rilla може да направи само пълнолетен български гражданин. 

Да, личната ти карта ни е напълно достатъчна. А и на този етап приемаме единствено този документ за регистрация.

За да сме сигурни, че именно ти използваш личната си карта, а не си жертва на измама или откраднати лични документи. Софтуерът ни за идентификация ще те подкани да поставиш лицето си в рамка в няколко пози, за да удостовери, че съвпада с това на снимката на личната ти карта.

Използваме наш партньор за услугата по идентификация. Понякога може да се наложи преглед на селфи снимката от техен представител. Дори и да се регистрираш по пижама, важното е да има съвпадение между лицето от снимката на личната карта и селфито ти.

Използваме софтуер, който трябва да запише данните от личната ти карта и ще се затрудни, ако снимката не е добра. Когато правиш снимката, провери дали цялата информация се чете – дали няма отблясъци, сенки; дали не си закрил част от информацията с пръст; дали целият документ е попаднал в правоъгълника за снимката.

Ние сме отговорен администратор и съхраняваме личните данни и информацията, предоставяна от  теб съгласно всички законови изисквания. Използваме ги, само когато е необходимо да ти предоставим услуга. Бъди сигурен, че сигуряваме напълно защитена среда за информацията и средствата ти.

Общите условия представляват условията, при които ти се регистрираш в Rilla и без твоето съгласие с тях, няма как да бъдеш активен клиент на Rilla и да се възползваш от предлаганите услуги. Важно е не само да ги приемеш, но и да ги прочетеш преди това. Така ще разполагаш с най-важната информация какви са нашите задължения към теб, какви са твоите права и задължения и как предоставяме услугите си.

Да, трябва да имаш навършени 18 години, за да използваш приложението. Но ако още ги нямаш, кажи на родителите си да се регистрират.

Не забравяй, че ние се стремим да осигуряваме максимална защита, както на средствата, които са постъпили при нас в твоите сметки, така и на данните, които си ни поверил. Затова е важно да си запознат с тази политика: https://rilla.one/bg/documents/politika-za-poveritelnost 

За да работи правилно, приложението има нужда да ти изпраща актуална информация. Затова е важно да оставиш включени пуш известията (push notifications) за Rilla в телефона ти. Така бързо и безплатно ще знаеш за движения по сметката ти, поискани или получени пари. Дано последното е по-често!

На следния линк в уебсайта има формуляр, който можеш да попълниш и да ни изпратиш: https://rilla.one/bg/documents/formulyar-iskane-prava 

Когато правиш преводи към и от сметка извън Rilla в лева, ние използваме междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА. Обикновено наредените преводи до 12,00 часа на обяд се получават в същия работен ден. След този час, вероятно ще можеш да разполагаш с парите на следващия работен ден.

На този етап активната ти разплащателна сметка е в левова валута. Ние се стараем непрекъснато да се развиваме и да предложим повече възможности в бъдеще.

Защото искаме заедно с теб да направим бъдещето на всички малко по-добро. Това е една малка стъпка, която ще ти помогне по-удобно да управляваш парите си без това да ти струва нещо. Управлението на личните финанси е само първата, но много важна стъпка към трайно подобряване на начина ти на живот. Така че, нека го направим заедно. Ние поемаме за наша сметка разхода за създаване и поддържане на първите ти две разплащателни сметки.

Защото искаме изпращането на пари да стане по-лесно и бързо, отколкото да използваш кеш от портфейла си. Така че покани приятелите си в Rilla, за да не търсите дребни и да си записвате бележки кой на кого дължи пари. За нас това действие не е свързано с разход към наш външен партньор, затова решихме да остане за наша сметка.

Защото използваме само вътрешната система на Rilla, в която всичко става мигновено.

Първите ти две сметки са напълно безплатни и нямат такси за откриване или месечна поддръжка. Следващите са с малка такса, която е близка до средното на пазара на финансови услуги. Информация за това можеш да намериш в актуалната Тарифа https://rilla.one/bg/documents/tariff 

Можеш да направиш това с бързия бутон в средата на долната част на основния екран (+),

 1. Избери Поискай пари
 2. Ако искаш пари от твой приятел, който има Rilla, можеш да го намериш в контактната листа от телефона ти.
 3. Ако не го виждаш там, вероятно няма регистрация в Rilla.

Ако искаш пари от потребител на Rilla:

 1. Избери името му от контактната листа
 2. Въведи сумата
 3. Потвърди

Готово – твоят приятел вече има съобщение, че му искаш пари и може или да потвърди плащането или да го откаже

Ако си разрешил пуш известията на приложението в телефона си, ще получиш известие кой и колко пари ти иска. Ако си ги забранил, в таб Известия в горната част на екрана ще бъдат всички чакащи за изпълнение искания.

Потвърди плащането, само ако познаваш този, който го иска или имате договорка да му платиш определена сума. Ако нямаш такава уговорка или сумата не съответства на договорката ви, можеш да откажеш плащането.

Да, разбира се. Сметката ти в Rilla има същите възможности като всяка платежна сметка, с конкурентни условия  и лесна за ползване.

Да, всяка сметка в Rilla има различен български IBAN. Информация по сметката си можеш да намериш при докосване на зъбчатото колело до името на сметката ти. Когато докоснеш IBAN-а си, той автоматично се копира. 

 

Защото искаме да ти е лесно. Вместо да се опитваш да си спомниш кой IBAN за какво използваш, можеш просто да дадеш име на сметката си в зависимост от това, за което ще я ползваш. Можеш да имаш сметка за почивки, сметка за детето и т.н.

В Таб Движения са показани последните движения по сметката ти като със символа Фуния в горния десен ъгъл може да избереш период за визуализация на историята на движението по сметката ти.

Можеш да видиш наличност по сметката ти още като влезеш в приложението – там можеш да слайдваш между сметките, като за всяка ще виждаш сумата, с която разполагаш в нея.

Като финансова институция, ние следваме българското законодателство и изискванията на Закона на мерките против изпиране на пари. Затова следва да попълним за теб допълнителна информация поради размера на сумата. Очаквай да се свържем с теб.

Да, разбира се. Трябва само да предоставиш детайлите на своята Rilla сметка на работодателя си.

Ако ти е необходим официален документ за твоята платежна сметка – моля провери в Тарифата таксата, която ще ти бъде начислена: https://rilla.one/bg/documents/tariff 

Това са получатели на парични преводи, към които ще изпращаш често средства. Когато някой е доверен получател, няма да се налага да попълваш данните му всеки път.

Можеш да добавиш доверен получател, след като си направил първия превод към него.

Защото всяка банка, в която превеждаш пари, ни таксува за това.

По всяко време можеш да откриваш и закриваш сметки в Rilla.

 1. Отиди на Продукти
 2. Избери Сметки
 3. Избери сметката, която искаш да закриеш
 4. Докосни зъбчатото колело за Настройки
 5. В долната част на екрана има бутон Закрий сметка
 6. Потвърди, че искаш да я закриеш
 7. Готово – в този момент ние получаваме съобщение от системата, че искаш да закриеш сметката си

Ще направим проверка дали сметката ти е с нулев баланс – по нея не трябва да има дължими суми за такси или останали твои средства. След като изчистим това, ние закриваме сметката и те уведомяваме за това.  

Rilla е мобилно приложение, в което можеш да управляваш парите си лесно и удобно. Rilla е едва в началото на своето развитие и докато четеш това, екипът ни работи по следващата функционалност или продукт. Не се притесняваме да говорим за пари, затова ще сме открити с теб и ще ти помагаме, когато имаш нужда. Искаме да направим Rilla приложението, с което без трудности и без губене на време да можеш да се чувстваш комфортно, докато боравиш с парите си.

Защото искаме да ти спестим време и средства, а това може да се случи единствено чрез телефона ти. Нямаме нужда от претенциозни офиси, в които наши служители да вършат онова, което ти можеш да направиш в приложението си с няколко докосвания на екрана. Ако имаш нужда от помощ, имаме цял екип, който с удоволствие ще ти помогне в чата или messenger.


Липсата на клонове ни позволява и да отделим финансов ресурс, за да ти спестим някои такси и да инвестираме в разработка на нови продукти и услуги.

Rilla е една от компаниите в Групата Мениджмънт Файненшъл Груп (МФГ), обединяваща дружества, специализирани в небанково финансиране. МФГ е една от най-големите небанкови структури в Централна и Източна Европа с няколко компании, които са сред лидерите в своите сектори. Компаниите в МФГ имат над 8300 служители и консултанти в повече от 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша, Македония. Опитът на дружествата от Групата е традиционно свързан с кредитиране, както на физически лица, така и на малки и средни предприятия, включително корпоративно кредитиране и други алтернативни бизнес модели като P2P инвестиционна платформа, бизнес модела „Купи сега-Плати после“ и т.н.

Опитът в кредитирането, инвестициите и разнообразните бизнес модели намират своето логично продължение и в бъдещето на финтех разработките, а именно в създаването на Rilla като една всеобхватна платформа за предлагане на разнообразни финансови услуги.

Финтех секторът се развива и вече има много възможности за регулиране на институции, които боравят със средствата на клиентите си. Да имаш банков лиценз не е единствената възможност пред динамични компании като Rilla, които предлагат финансови услуги на потребители.

Част от услугите на платформата се предоставят от дружество от Групата на МФГ Изи Пеймънт Сървисиз ООД, което притежава лиценз за дружество за електронни пари, издаден от Българска народна банка. Друга част се предоставят от Ейприл Файнанс ЕАД, което отново е дружество част от Групата на МФГ и което е вписано като небанкова финансова институция в регистъра на БНБ.

И двете дружества предоставят финансови услуги на потребители, според съответните регулации.

Българска народна банка; Комисия за защита на личните данни; Комисия за защита на потребителите, Държавна Агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)

Твоите сметки в Rilla се разкриват от Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, ЕИК 204112059 - надлежно лицензирано дружество за електронни пари от Българска народна банка. Ейприл Сървисиз ЕООД действа като него представител, вписан в Регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните сметки. Rilla е платформа, управлявана и поддържана от Ейприл Сървисиз ЕООД, а нашата цел е да направим финансовите услуги лесни и достъпни за всеки.

Екипът на Rilla е оптимален и много от дейностите са автоматизирани. Не поддържаме клонова мрежа, нито огромен офис. Затова можем да си позволим част от предлаганите услуги да бъдат безплатни за теб. 

Функционирането на Rilla е свързано с външни партньори, доставчици, системи, финансови институции, които начисляват такси за използването на тези доставчици. Ние полагаме всички усилия да ги минимизираме или сами да покрием част от тези разходи. Но, за да можем да се развиваме, да ти предоставяме услугите и да ставаме още по-добри, имаме нужда и нашите клиенти да се включат. Затова за част от услугите има такси, които се дължат от клиентите.

Можеш лесно да направиш това чрез бързия бутон в средата в долната част на основния ти екран.

 1. Докосни кръгчето -> +
 2. Зареди сметка. Тук ще се отвори поле, в което е сложена първата ти сметка в Rilla. Ако искаш да заредиш друга, избери я от падащото меню. Въведи сума, с която искаш да заредиш сметката си.
 3. Докосни Избери карта. Тук автоматично ще се попълнят някои данни за собственика на картата.

Ако не са верни, можеш да ги поправиш. Ако са верни, остави ги.

Данните са следните:

 1. Cardholder Name / Картодържател / Име *
 2. Cardholder Email / Картодържател / E-mail*
 3. Cardholder Country / Картодържател / Държава*
 4. Cardholder City / Картодържател / Град*
 5. Cardholder ZIP / Картодържател / ПК*
 6. Cardholder Address / Картодържател / Адрес*
 7. Докосни Потвърди
 8. Ще се отвори екран, в който трябва да въведеш данните от картата – Номер на картата (PAN), дата на валидност (кога изтича), CVV (3 цифри на гърба на картата ти, до полето за подпис), име на картодържател (имената на латиница, които са изписани върху картата)
 9. Докосни Плати

Имаш възможност да запазиш тази карта в списъка си с карти и следващия път направо да я избереш и да не въвеждаш всички данни от нея.

Трябва да направиш превод от твоята банка към сметката си в Rilla. Лесно е, защото можеш директно да копираш своя IBAN от приложението ни и да го ползваш за онлайн превод или от мобилното банкиране на своята банка. Номерът на сметката се намира ето така:

 1. На основния екран в горната част ще видиш сметката с името, което си й дал, и наличността по нея. Със слайдване по екрана можеш да видиш следващата сметка, ако имаш такава.
 2. Когато намериш нужната сметка, натисни зъбчатото колело в горния десен ъгъл. Това са настройките.
 3. На този екран ще видиш номера на твоята сметка (IBAN), както и BIC кода ти.

Ако искаш да ги копираш, просто докосни полето и номерът вече е копиран. Можеш да го поставиш в платежното нареждане на твоята банка или на друго място, което ще те улесни да го препишеш.

Rilla Daily е револвиращ кредит с максимален лимит от 2 000лв. и срок за погасяване до 3 години. Получаваш най-подходящия лимит за теб, според индивидуалната си кредитна оценка, която ще направим моментално.

Изцяло в телефона се запознаваш с условията и подписваш с кода, който ще ти изпратим. А, в имейла си имаш Стандартния Европейски Формуляр с ясно описани условия на кредита, както и Договора, който си подписал. Ясно и просто, нали?

Добрата новина е, че Rilla Daily няма такси за кандидатстване, кредитна оценка или предсрочно погасяване. Плащаш само за това, което ползваш.

Например, може да получиш лимит от 1000лв със срок на ползване от 1 година и да решиш веднага да го използваш в пълния му размер. В тази хипотеза годишният процент на разходите е 26.48%, а годишният фиксиран лихвен процент e 23.40%. Общата дължима сума в края на периода ще бъде 1237.25 лева.

Погасяването е толкова лесно, колкото и кандидатстването. Rilla Daily е свързан с твоята разплащателна сметка в приложението Rilla. Така че, винаги когато внасяш средства в разплащателната си сметка, автоматично погасяваш ползваните от Rilla Daily средства. А това означава само едно – започваме да изчисляваме лихвата само върху оставащата непогасена сума.

Така е и лесно, и справедливо.

Разбира се! Имаш 14 дни след подписване на договора, в които може да размислиш и да се откажеш от договора. За отказ от договора, следва да натиснеш бутона „Прекрати Rilla Daily”, който ще намериш в настройките на Rilla Daily екрана или уведомиш писмено на хартиен носител, ако предпочиташ. Ако имаш усвоена сума от кредита следва да я заплатиш заедно с начислената лихва не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за отказ до Rilla.

Разбира се. Смятаме, че всеки трябва да бъде свободен да взема най-добрите решения за управлението на собствените си пари. Единственото условие да прекратиш твоя договор за Rilla Daily, е да нямаш непогасени задължения и да следваш стъпките:

 1. Влез в приложението Rilla,
 2. Отиди на Продукти,
 3. Избери Rilla Daily
 4. Натисни зъбчатото колело (Настройки) в горния десен ъгъл на екрана
 5. Избери бутон „Прекрати Rilla Daily”

Приложимото право по договора ти за Rilla Daily е българското. А, приложимите закони при предоставянето на този кредит са Закон за потребителския кредит и Закон за електронния подпис и електронните удостоверителни услуги.

Цялата информация ти предоставяме на български език, в това число и предварителната информация преди подписването на договор, самия договор и всички уведомления, които ще получаваш от нас.

На български език осъществяваме и комуникацията с теб.

Ако смяташ, че са нарушени твои права и законни интереси, можеш да сезираш помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени негови права и законни интереси.

Ползването на Rilla Daily не предполага наличието на други данъци и/или разходи, които не се заплащат чрез Rilla или не са определени от него.

Rilla Daily е услуга, която не е свързана с инструменти, които предполагат особени рискове, произтичащи от тяхната специфика или от операциите, които предстои да бъдат извършени или чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари.