Какво означава видна политическа личност?

Какво означава видна политическа личност и защо задавате този въпрос?

Видни политически личности са лица, които изпълняват някоя от следните важни обществени функции. Задаваме този въпрос, защото според Закона за мерките срещу изпиране на пари всички финансови институции трябва да знаят дали предоставят тези услуги на видни политически личности или на техни близки и свързани лица. Ето и пълният списък:

 • държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 • членове на парламенти или на други законодателни органи;
 • членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 • членове на сметна палата;
 • членове на управителни органи на централни банки;
 • посланици и управляващи дипломатически мисии;
 • висши офицери от въоръжените сили;
 • членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 • кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 • членове на управителните органи на политически партии;
 • ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Кои лица са свързани с видни политически личности?

Свързани лица с видни политически личности са:

 • съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • деца на видни политически личности и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • родители и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • брат/сестра и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с видна политическа личност на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с видни политически личности;
 • всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност.

Как да разбера дали съм свързан с видна политическа личност?

Можеш да отбележиш, че си свързан с видна политическа личност, ако има такава сред твоите най-близки роднини – родители, съпрузи (партньори), деца, братя и сестри и техните съпрузи (партньори). Ако имаш колебания, можеш да се свържеш с нас, а ние ще ти дадем разяснения. В тези случаи наши специалисти могат да се свържат с теб за допълнителна информация, а ти ще получиш обратна връзка.

Информацията дали съм видна политическа личност или съм свързан с такава личност за каква цел се предоставя?

Задаваме ти този въпрос, защото спазваме изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В тези случаи наши специалисти могат да се свържат с теб за допълнителна информация, а ти ще получиш обратна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

 • App Store
 • Google Play
 • AppGallery

Изтегли и се регистрирай