Съгласие за маркетингови съобщения 

С отбелязване на полето предоставям на Rilla своето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679, Rilla да обработват предоставените от мен лични данни за целите на директния маркетинг, както и да ги предава на дружества от Групата на MFG и партньори, за осъществяване на маркетингови активности с цел предлагане на продукти и финансови услуги (например услуги по издаване на гаранционни сделки, застраховки, алтернативно финансиране и кредити) по имейл, телефон, SMS или електронни приложения за съобщения. 

Повече информация за Rilla, дружествата от Групата MFG и техните партньори, както и за Вашите права, включително какви са начините на оттегляне на Вашето съгласие, можете да намерите на сайта на Политиката за поверителност на Rilla. 

Marketing Consent 

By marking the box, I provide Rilla with my freely expressed, specific, informed and unambiguous consent within the meaning of Art. 4, item 11 of Regulation (EU) 2016/679, that Rilla can process the personal data provided by me for the purposes of direct marketing, as well as share them with companies from the MFG Group and partners, to carry out marketing activities for the purpose of offering products and financial services (e.g., guarantee services, insurance, alternative financing and loans) by e-mail, phone, SMS or electronic messaging applications.  

More information about Rilla, MFG Group companies and their partners, as well as your rights, including how to withdraw your consent, can be found in Rilla’s Privacy Policy

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

  • App Store
  • Google Play
  • AppGallery

Изтегли и се регистрирай