Предизвестие за прекратяване на Рамков договор за платежни услуги, предоставяни от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД на физически лица в платформата „Rilla“

Предизвестие за прекратяване на Рамков договор за платежни услуги, предоставяни от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД на физически лица в платформата „Rilla“

Предизвестие за прекратяване на Рамков договор за платежни услуги, предоставяни от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД на физически лица в платформата „Rilla“

От Изи Пеймънт Сървисиз ООД, ЕИК 204112059 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, бул ‚Джавахарлал Неру“ №28, АТЦ „Силвър Център “ ет.2, офис 40-46, представлявано от Управителите Емил Бояджиев и Теодора Ормонд, чрез представителя „Ейприл Сървисиз“ ООД, ЕИК 205969592

„Ейприл Сървисиз“ ООД, в качеството си на представител на Доставчика Ви на платежни услуги в платформата Rilla – „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, Ви уведомява, че на основание т.7.5 от Рамковия Договор за платежни услуги, по който Сте страна, с настоящото Ви отправяме 2-месечно предизвестие за прекратяване на същия. Срокът на предизвестието започва да тече, считано от датата на получаване на настоящото Уведомление.

Във връзка с горното Ви уведомяваме, че профилът Ви, както и откритата Ви платежна сметка и дебитни карти към нея (в случай, че такива са открити към дата на изтичане срока на настоящото предизвестие) в Платформата Rilla ще бъдат закрити, считано от датата на прекратяване на сключения от Вас Рамков Договор за платежни услуги.

Моля, при възниквали въпроси от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0700 20240 и/или чрез имейл на support@rilla.one.

С уважение

Соня Бонова-Ганева, управител

От Изи Пеймънт Сървисиз ООД, ЕИК 204112059 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, бул ‚Джавахарлал Неру“ №28, АТЦ „Силвър Център “ ет.2, офис 40-46, представлявано от Управителите Емил Бояджиев и Теодора Ормонд, чрез представителя „Ейприл Сървисиз“ ООД, ЕИК 205969592

„Ейприл Сървисиз“ ООД, в качеството си на представител на Доставчика Ви на платежни услуги в платформата Rilla – „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, Ви уведомява, че на основание т.7.5 от Рамковия Договор за платежни услуги, по който Сте страна, с настоящото Ви отправяме 2-месечно предизвестие за прекратяване на същия. Срокът на предизвестието започва да тече, считано от датата на получаване на настоящото Уведомление.

Във връзка с горното Ви уведомяваме, че профилът Ви, както и откритата Ви платежна сметка и дебитни карти към нея (в случай, че такива са открити към дата на изтичане срока на настоящото предизвестие) в Платформата Rilla ще бъдат закрити, считано от датата на прекратяване на сключения от Вас Рамков Договор за платежни услуги.

Моля, при възниквали въпроси от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0700 20240 и/или чрез имейл на support@rilla.one.

С уважение

Соня Бонова-Ганева, управител

От Изи Пеймънт Сървисиз ООД, ЕИК 204112059 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, бул ‚Джавахарлал Неру“ №28, АТЦ „Силвър Център “ ет.2, офис 40-46, представлявано от Управителите Емил Бояджиев и Теодора Ормонд, чрез представителя „Ейприл Сървисиз“ ООД, ЕИК 205969592

„Ейприл Сървисиз“ ООД, в качеството си на представител на Доставчика Ви на платежни услуги в платформата Rilla – „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, Ви уведомява, че на основание т.7.5 от Рамковия Договор за платежни услуги, по който Сте страна, с настоящото Ви отправяме 2-месечно предизвестие за прекратяване на същия. Срокът на предизвестието започва да тече, считано от датата на получаване на настоящото Уведомление.

Във връзка с горното Ви уведомяваме, че профилът Ви, както и откритата Ви платежна сметка и дебитни карти към нея (в случай, че такива са открити към дата на изтичане срока на настоящото предизвестие) в Платформата Rilla ще бъдат закрити, считано от датата на прекратяване на сключения от Вас Рамков Договор за платежни услуги.

Моля, при възниквали въпроси от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0700 20240 и/или чрез имейл на support@rilla.one.

С уважение

Соня Бонова-Ганева, управител

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

  • App Store
  • Google Play
  • AppGallery

Изтегли и се регистрирай