В този Рамков договор ще намериш подробна информация за правата и отговорностите на Rilla и всеки наш клиент.