Започни напълно безплатно

За нас е важно всички услуги на Rilla да са ясни, прозрачни и достъпни за теб!
На тази страница можеш да видиш нашата тарифа, а с целия документ можеш да се запознаеш тук.

Тарифа за разплащателна сметка
Откриване на разплащателна сметка
Захранване на сметка с карта
Захранване на сметка с банков превод
Месечна поддръжка на сметка
Закриване на сметка

Първа разплащателна сметка

безплатно

безплатно

безплатно
Възможно е твоята банка да наложи такса, но към Rilla не дължиш такава

безплатно

безплатно

Втора разплащателна сметка

безплатно

безплатно

безплатно
Възможно е твоята банка да наложи такса, но към Rilla не дължиш такава

безплатно

безплатно

Всяка следваща разплащателна сметка

3лв.

безплатно

безплатно
Възможно е твоята банка да наложи такса, но към Rilla не дължиш такава

3лв.

3лв.

Тарифа за плащания
Плащания в лева в Rilla и плащания в лева извън Rilla

Превод между потребители на Rilla

безплатно

Входящи преводи от сметка извън Rilla

безплатно

Превод към банка или друга финансова инститция

1 лв.

Време за изпълнение на превода

Превод между потребители на Rilla

мигновено

Преводи от и до банка или друга финансова институция

Превод до 17:30 ч. - за изпълнение през същия работен ден

Превод след 17:30 ч. - за изпълнение през следващия работен ден

Започни напълно безплатно

За нас е важно всички услуги на Rilla да са ясни, прозрачни и достъпни за теб!
На тази страница можеш да видиш нашата тарифа, а с целия документ можеш да се запознаеш тук.

Тарифа за плащания
Откриване на разплащателна сметка

Първа разплащателна сметка

безплатно

Втора разплащателна сметка

безплатно

Всяка следваща разплащателна сметка

3лв.

Захранване на сметка с карта

Първа разплащателна сметка

безплатно

Втора разплащателна сметка

безплатно

Всяка следваща разплащателна сметка

безплатно

Захранване на сметка с банков превод

Първа разплащателна сметка

безплатно
Възможно е твоята банка да наложи такса, но към Rilla не дължиш такава

Втора разплащателна сметка

безплатно
Възможно е твоята банка да наложи такса, но към Rilla не дължиш такава

Всяка следваща разплащателна сметка

безплатно
Възможно е твоята банка да наложи такса, но към Rilla не дължиш такава

Месечна поддръжка на сметка

Първа разплащателна сметка

безплатно

Втора разплащателна сметка

безплатно

Всяка следваща разплащателна сметка

3лв.

Закриване на сметка

Първа разплащателна сметка

безплатно

Първа разплащателна сметка

безплатно

Всяка следваща разплащателна сметка

3лв.

Тарифа за плащания
Плащания в лева в Rilla и плащания в лева извън Rilla

Превод между потребители на Rilla

безплатно

Входящи преводи от сметка извън Rilla

безплатно

Превод към банка или друга финансова инститция

1 лв.

Време за изпълнение на превода

Превод между потребители на Rilla

мигновено

Преводи от и до банка или друга финансова институция

Превод до 17:30 ч. - за изпълнение през същия работен ден

Превод след 17:30 ч. - за изпълнение през следващия работен ден

Тарифа за дебитни карти

Издаване на виртуална дебитна Rilla Mastercard

безплатно

Месечна поддръжка на виртуална дебитна Rilla Mastercard

безплатно

Издаване и доставка на Rilla Mastercard био пластика

9.90 лв.

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

  • App Store
  • Google Play
  • AppGallery

Изтегли и се регистрирай