Уведомление до Кредитополучател по договор за кредит Rilla Daily 

Уведомление до Кредитополучател по договор за кредит Rilla Daily 

Уведомление до Кредитополучател по договор за кредит Rilla Daily 

От „Ейприл Файнанс“ ЕАД, ЕИК 206010462, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет.2, офис 40-46

 По силата на сключен Договор за кредит Rilla Daily кредиторът „Ейприл Файнанс“ ЕАД, ЕИК 206010462 Ви е предоставил револвиращ кредит под формата на разрешен кредитен лимит, който се предоставя по разплащателна сметка, открита при „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД в Платформа Rilla.

С оглед изпратено 2-месечно предизвестие за прекратяване на Рамков договор за платежни услуги, предоставяни от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД на физически лица в платформата „Rilla“, Ви уведомявам, че поради закриване на платежната Ви сметка, усвояване на допълнителни суми по сключения от Вас револвиращ кредит няма да бъде възможно занапред.

С настоящото бихме искали да приемете нашите извинения за причиненото неудобство свързано с невъзможност за допълнително усвояване и едновременно с това учтиво да Ви поканим да заплатите оставащото Ви задължение, включващо усвоена главница и начислена договорна лихва възможно най-скоро.

Задължението следва да бъде заплатено по сметка на Кредитора Ейприл Файнанс ЕАД с IBAN BG38BGUS91601004768603. Моля, преди да извършите плащане да се свържете с нас на посочените по-горе контакти, за да получите информация за актуалното Ви задължение към момента на плащане, поради ежедневното начисляване на лихви.

В случай че за Вас не е възможно да заплатите в рамките на следващите 2 месеца задължението си, моля, да имате предвид, че след изтичане на срока ще бъде предприето неговото прехвърляне за управление от друга финансова институция, за което ще Ви уведомим допълнително.  

                                                                                  

С уважение,        

Соня Бонова-Ганева, управител

 

От „Ейприл Файнанс“ ЕАД, ЕИК 206010462, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет.2, офис 40-46

 По силата на сключен Договор за кредит Rilla Daily кредиторът „Ейприл Файнанс“ ЕАД, ЕИК 206010462 Ви е предоставил револвиращ кредит под формата на разрешен кредитен лимит, който се предоставя по разплащателна сметка, открита при „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД в Платформа Rilla.

С оглед изпратено 2-месечно предизвестие за прекратяване на Рамков договор за платежни услуги, предоставяни от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД на физически лица в платформата „Rilla“, Ви уведомявам, че поради закриване на платежната Ви сметка, усвояване на допълнителни суми по сключения от Вас револвиращ кредит няма да бъде възможно занапред.

С настоящото бихме искали да приемете нашите извинения за причиненото неудобство свързано с невъзможност за допълнително усвояване и едновременно с това учтиво да Ви поканим да заплатите оставащото Ви задължение, включващо усвоена главница и начислена договорна лихва възможно най-скоро.

Задължението следва да бъде заплатено по сметка на Кредитора Ейприл Файнанс ЕАД с IBAN BG38BGUS91601004768603. Моля, преди да извършите плащане да се свържете с нас на посочените по-горе контакти, за да получите информация за актуалното Ви задължение към момента на плащане, поради ежедневното начисляване на лихви.

В случай че за Вас не е възможно да заплатите в рамките на следващите 2 месеца задължението си, моля, да имате предвид, че след изтичане на срока ще бъде предприето неговото прехвърляне за управление от друга финансова институция, за което ще Ви уведомим допълнително.  

С уважение,        

Соня Бонова-Ганева, управител

От „Ейприл Файнанс“ ЕАД, ЕИК 206010462, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет.2, офис 40-46

 По силата на сключен Договор за кредит Rilla Daily кредиторът „Ейприл Файнанс“ ЕАД, ЕИК 206010462 Ви е предоставил револвиращ кредит под формата на разрешен кредитен лимит, който се предоставя по разплащателна сметка, открита при „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД в Платформа Rilla.

С оглед изпратено 2-месечно предизвестие за прекратяване на Рамков договор за платежни услуги, предоставяни от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД на физически лица в платформата „Rilla“, Ви уведомявам, че поради закриване на платежната Ви сметка, усвояване на допълнителни суми по сключения от Вас револвиращ кредит няма да бъде възможно занапред.

С настоящото бихме искали да приемете нашите извинения за причиненото неудобство свързано с невъзможност за допълнително усвояване и едновременно с това учтиво да Ви поканим да заплатите оставащото Ви задължение, включващо усвоена главница и начислена договорна лихва възможно най-скоро.

Задължението следва да бъде заплатено по сметка на Кредитора Ейприл Файнанс ЕАД с IBAN BG38BGUS91601004768603. Моля, преди да извършите плащане да се свържете с нас на посочените по-горе контакти, за да получите информация за актуалното Ви задължение към момента на плащане, поради ежедневното начисляване на лихви.

В случай че за Вас не е възможно да заплатите в рамките на следващите 2 месеца задължението си, моля, да имате предвид, че след изтичане на срока ще бъде предприето неговото прехвърляне за управление от друга финансова институция, за което ще Ви уведомим допълнително.  

С уважение,        

Соня Бонова-Ганева, управител

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

  • App Store
  • Google Play
  • AppGallery

Изтегли и се регистрирай